Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve ekipman alımlarının Desteklenmesi Hakkında 2015/13 no2lu Tebliğ 03. Mayıs 2015 Tarihli ve 29344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

33_nolu_genelgepatates sulama