Kategoride Yazılmış Hayvansal Üretim

Meraların Önemi Ve Sorunl...

Meraların Önemi Ve Sorunları

Ülkemiz Bitki Ve Hayvan Olarak Türce Zengindir. Meraların Bitki Türlerinin Çeşitliliği Ve Kaynağı Yönünden Önemi Nedir, Mera Bitkileri Neden Diğer Bitki Örtülerinden Daha Ayrıcalıklıdır? Erozyonun Önlenmesinde Meraların Rolü Nedir?

Çayır Ve Meraları...

Çayır Ve Meralarımız

Ülkemizde 12,3 Milyon Ha Mera Alanı Mevcuttur Ve Hayvancılık Büyük Ölçüde Meraya Bağlıdır. Mera Alanlarında Verimlilik Azalıyor, Hayvancılık Bu Durumdan Nasıl Etkileniyor?

Yem Bitkil...

Yem Bitkileri

Hayvancılıkta Masrafın En Büyük Kısmı Yem Giderleridir. En Modern İşletmeler Kendi Yemini Üreterek Kazanıyor. Yem Bitkileri Üretimi İle İlgili Detaylı Bilgiler…

Otlatma Planı Ve Teknik...

Otlatma Planı Ve Teknikler

Meraların Hayvanlara Yem Temin Etmelerinin Yanı Sıra Erozyona Karşı Toprağı Koruma Gibi Çok Önemli Görevleri Vardır. Merayı Mera Yönetim İlkelerine Uygun Olarak Kullanmak Ve Bu İlkeleri Benimsemek, Merada Üretimin Devamlılığını Sağlar, Verimi Artırır… otlatma Sistemleri Ve Teknikleri İle İlgili Detaylı Bilgi İçin..

Ek Yeml...

Ek Yemleme

Hayvanların Beslenmesi Bakımından Meralar Önemli Kaynaklardır. Meraların Yetersiz Olduğu Dönemlerde Yetiştiriciler Ne Yapmalıdır? Hayvancılıkta Ek Yemlemenin Karlılığı Artırdığı Unutulmamalıdır.

Silo-silaj 1.bö...

Silo-silaj 1.bölüm

Bol Bulunan Ucuz Ve Kaliteli Yemler İşletmelere Önemli Kazançlar Sağlar. Hayvanların Beslenmesinde Başvuracak En Önemli Seçenek Silajdır. silolamanın Avantajları Nelerdir? Her Türlü Yeşil Yemden Silaj Yapmak Mümkün Müdür? Silaj Yapımına Yeni Başlayanlar İçir Çeşitli Tavsiyeler…

Silo Ve Sila...

Silo Ve Silaj 2

Yem Turşusu, Ot Turşusu Veya Hayvan Turşusu Nasıl Yapılır? Hayvancılıkta Dengeli Beslenme İçin Silaj Yapımının Önemi..hayvanlarınızın İştahını Artırmanın Yolları…

Sığırcılıkta Sürü Yönet...

Sığırcılıkta Sürü Yönetimi

Bir Süt Sığırı İşletmesinde Yüksek Verim İçin Sürü Yönetimi Olarak Adlandırılan Uygulamalar Yetiştiricinin Üretim Politikasını Belirler. İyi Bir Sürü Yönetimi İçin Gereken Planlamalar Nelerdir?

Sığır Cinsi Hayvanların Kayıt Altına Alınm...

Sığır Cinsi Hayvanların Kayıt Altına Alınması

Hayvan Hareketlerinin Takibi Ve Hastalıklarla Mücadele Amacıyla Sığır Cinsi Hayvanların Kayıt Altına Alındığı Türk Vet Bilgi Sistemi, Soy Kütüğü Ve Ön Soy Kütüğü Sistemleri Hakkında Detaylı Bilgiler…

Yurt İçi Hayvan Hareketl...

Yurt İçi Hayvan Hareketleri

Menşei Şahadetnamesi Ve Veteriner Sağlık Raporu Düzenlenmesi, Hayvan Park, Pazar, Borsa Ve Panayırları Ve Göçerler Hakkında Merak Ettikleriniz…