http://www.tarimtv.gov.tr/izle_video_ic.php?Video=e-cayirmera/02_cayir_meralarimiz.wmv

Ülkemizde 12,3 Milyon Ha Mera Alanı Mevcuttur Ve Hayvancılık Büyük Ölçüde Meraya Bağlıdır. Mera Alanlarında Verimlilik Azalıyor, Hayvancılık Bu Durumdan Nasıl Etkileniyor?