Desteklemeler

2012 için üreticiye ödenecek tarımsal destekleme miktarları belli oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2012 yılı üretimi için çiftçiye karşılıksız olarak toplam 7.6 milyar liralık destekleme ödemesi yapacak.

Tarımsal destekleme bütçesinin yüzde 28’i olan 2,1 milyar lirayı hayvancılığa ayıran Bakanlık, prim ödemeleri kapsamında da 2,5 milyar lira ödeyecek.

Ayrıca mazot, gübre ve toprak analiz desteği için 1,4 milyar lira, kırsal kalkınma destekleri için 300 milyon lira, tarım sigortaları desteği için 291 milyon lira, sertifikalı tohum, fide ve fidan destekleri için 145 milyon lira ve diğer destekler için de 821 milyon lira ödeme yapılacak. Öte yandan, 2012 yılında organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, biyolojik mücadele, tarımsal danışmanlık, araştırma ve geliştirme (AR-GE), çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması (ÇATAK) desteklerine de devam edilecek.

2012 yılı bitkisel ve hayvansal ürünleri için yapılacak desteklemelere ilişkin birim fiyatlar, aşağıdaki gibidir.

 

 

1 2