Dokümanlar

BELGE ve FORMLAR

İl ve ilçe ziraat odalarına üye kaydı yaptırmak isteyen çiftçilerimiz müracaatları esnasında tarım kaydı için;

A) Gerçek kişiler;

1- Tarla, bahçe, bağ vasıflı mülk ve veya kira/ortak ve veya yerici tapusu fotokopisi.
2- İl ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği sureti.
3- Kayıt olacak kişinin 1 adet (en az 6 ay önce çekilmiş) vesikalık fotoğraf.
4- Köy veya mahalle muhtar onaylı çiftçi kütüğü belgesi.
5- Tarla kiralık ise köy veya mahalle muhtarı ve aza onaylı kira kontratı.
6- 01.10.2008 tarihinden sonra ziraat odalarına kayıt olan çiftçilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine ise giriş bildirgesi verilmesi zorunlu olup 1 ay içerisinde ziraat odası beyanı bildirecektir. (4/1-a-b kapsamındaki sigortalılar için) tarım BAĞ-KUR’u başlamış olacaktır.
7- Nüfus kimlik fotokopisi

B) Tüzel kişiler;

1- Vergi levhası fotokopisi
2- İmza sirküleri fotokopisi
3- Yetki Belgesi fotokopisi
4- Resmi gazete veya Ana sözleşme fotokopisi gereklidir.

Yapılan müracaatlar, her yönetim kurulu kararı ile aktif hale getirilir, çiftçilik belgesi yönetim kurulu kararından sonra verilir.