http://www.tarimtv.gov.tr/izle_video_ic.php?Video=e-gubreleme/02_gubrelerin_uygulama_zamani_ve_sekilleri.wmv

Gübrelemeden Elde Edilecek Faydanın Sağlanması Gübreleme Zamanının Doğru Seçimine Ve Doğru Gübreleme Şekline Bağlıdır. Gübreleme Şekli Ve Zamanı İle İlgili Tüm Ayrıntılar..