http://www.tarimtv.gov.tr/izle_video_ic.php?Video=e-tarlabitkileri/08_kapari(gebere)tarimi.wmv

Halk Arasında Gebere Olarak Da Tanınan Kapari, Kozmetik Ve Gıda Sanayi Başta Olmak Üzere Pek Çok Alanda Kullanılmaktadır. İç Piyasada Tüketimi Yaygın Olmayan Kapari Bitkisinin Tarımı Ülkemizde Yeni Yaygınlaşmaktadır. Kazanç Getirici Bir İhraç Ürünüdür.