Mera Otlatma Tarihleri Açıklandı!

Otlatma mevsimi tarihleri Merkez İlçe ve köylerde 15 Nisan-15 Ekim( anız otlatması dahil)  tüm yaylaklar için 15 Mayıs-15 Ekim olarak belirlenmiştir.

tarım il tarımil2 tarımil3