http://www.tarimtv.gov.tr/izle_video_ic.php?Video=e-cayirmera/01_cayir_meralarin_onemi_ve_sorunlari.wmv

Ülkemiz Bitki Ve Hayvan Olarak Türce Zengindir. Meraların Bitki Türlerinin Çeşitliliği Ve Kaynağı Yönünden Önemi Nedir, Mera Bitkileri Neden Diğer Bitki Örtülerinden Daha Ayrıcalıklıdır? Erozyonun Önlenmesinde Meraların Rolü Nedir?