Danışmanlık Mevzuatı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR
YÖNETMELİK

  • 2018 TYDD TEBLİĞİ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181113-6.htm