http://www.tarimtv.gov.tr/izle_video_ic.php?Video=e-gubreleme/05_organik_gubreler_1.wmv

Organik Gübreler, Çeşitli Tarımsal Faaliyetler Sonucu Oluşan Organik Kökenli Tarımsal Atıklarla Doğal Kökenli Organik Maddelerin Büyük Ölçüde Değişikliğe Uğratılmadan Elde Edilmesi İle Ortaya Çıkar. En Önemli Özellikleri Yüksek Organik Madde İçermeleridir.