http://www.tarimtv.gov.tr/izle_video_ic.php?Video=e-gubreleme/06_organik_gubreler_2.wmv

Torf Nedir? Yeşil Gübreleme Uygulamaları Hangi Şartlarda Verimli Olur? Humik Maddeler Hangi Amaçlarla Kullanılır Özellikleri Nelerdir? Arıtma Çamuru Nerede Kullanılır?