Patates Siğili Görülen Alanlar İle Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ