Sera Kontrolleri Yapıldı.

Ziraat Odamızca yapılan sera kontrollerinde genel olarak karşılaşılan havalandırma eksikliği ve fazla sulama sorunu tespit edilmiştir. Gerekli uyarılar yapılmış olup, bunun sonucunun mantari hastalıkların yayılması olarak devam edeceği uyarısı yapılmıştır. Kontrollerimiz devam etmektedir. Dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

  • Bitkiler için en uygun sıcaklık, sera içerisinde soğuk günlerde en az 15 0C, güneşli ve sıcak günlerde ise en çok 30 0C olmalıdır. Sera toprak sıcaklığının da belirli bir sınır altına düşmesi bitki gelişmesini durdurur. Sera içi sıcaklığının en yüksek sıcaklığı aşmasıyla, bitkilerde özümleme durmaktadır.
  • Doğal havalandırmanın yeterli miktarda olabilmesi için önerilen çatı pencerelerinin toplam alanı, sera taban alanının % 16 -25’i arasında olmalı ve bu açıklıklar çevre koşullarına göre ayarlanabilmelidir. Havalandırma alanı 40m2 civarında olmalıdır.
  • Sera toprağının, bitkilerin ihtiyaçlarına göre sulanması gerekir Sulamayla sera içindeki havanın nem oranı artar. Havalandırma ile de sera içindeki havanın nem oranı düşer. Bu nem çeşitli önlemlerle tekrar normal düzeyine yükseltilmelidir.
  • Seradaki havanın nem oranının en uygun sınırları, yetiştirilen bitki türüne, seranın sıcaklığına, ışıklandırma yoğunluğuna ve özümleme hızına bağlı olarak değişir. Oransal nemin çok düşük olması bitki büyümesi ve gelişmesini geriletmesi yanında, çok yüksek nem oranı da sera örtüsünün iç yüzeyinde yoğunlaşır. Yoğunlaşan nemin bitkiler üzerine damlaması bitkilerin hastalanmasına da neden olur.
  • Ayrıca yüksek hava nemi, bitkiler için zararlı mikroorganizmaların gelişmesi için uygun ortam oluşturur ve mantar hastalıklarının çıkmasına neden olur.
  • Sera kurulan yerde su sıkıntısı olmaması gerekir.
  • Seralarda çiftlik gübresine fazlaca ihtiyaç vardır. Çiftlik gübresinin sağlanacağı yerler daha önceden belirlenmelidir.
  • Mantari hastalıklara karşı ilaçlama zamanlarına dikkat edilmeli. İlaçlamalar ihmal edilmemelidir.
  • Havalandırma pencereleri bitki boylarından yüksekte olmalıdır.
  • Unutulmamalıdır ki; serada ki nemin havalandırma ile dışarıya atılmaması hastalıklara davetiye çıkartmaktadır.

BOLU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI;

ÜRETİCİLERİNE BOL VE BEREKETLİ ÜRÜNLER DİLER.