SGK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

14 Haziran 2017 , saat 14:00 da Ticaret ve Sanayi Odasında ,  7020 sayılı kanunla SGK’ da yapılan düzenlemelere hakkında çiftçilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. katılımlarınızı bekleriz.