http://www.tarimtv.gov.tr/izle_video_ic.php?Video=e-sulama/04_tarlanin_sulamaya_hazirlanmasi.wmv

Tarlaların, Arazi Büyüklüğüne Göre Etkin Kullanılması İçin Gereken Sulama Yöntemleri Ve Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar…